Wat houdt nu precies een C-label voor kantoren in?

Per 1 januari 2023 moet elk kantoor groter dan 100 m2 minimaal energielabel C hebben. Dit betekent een Energie-Index van 1,3 of beter. Voldoet het pand dan niet aan de eisen, dan mag u het per 1 januari 2023 niet meer als kantoor gebruiken. Deze verplichting staat in het Bouwbesluit 2012.

Het bevoegd gezag treedt als handhaver op bij overtreding van de Energielabel C-verplichting. Het bevoegd gezag is meestal de gemeente waar het kantoorgebouw is gevestigd.

De verplichting geldt niet als:

  • de kantoorruimte wordt gebruikt als nevenfunctie;
  • de oppervlakte van de kantoorruimte <50% is van de totale oppervlakte van het gebouw;
  • het gaat om monumenten (Rijk/provincie/gemeente), met uitzondering van beschermde stads- en dorpsgezichten;
  • het gaat om panden die binnen 2 jaar worden gesloopt, getransformeerd, of onteigend.

Check uw energielabel

Wilt u weten welk energielabel uw kantoor nu heeft? Doe dan de check op de website EP-online. Heeft u nog geen energielabel voor uw kantoor, lees dan hieronder hoe u dit alsnog aanvraagt.

Heeft uw kantoor een energielabel D t/m G

Kantoren met een label D t/m G kunnen soms zonder bouwkundige ingrepen energielabel C halen. Kies een natuurlijk moment om de energiebesparende maatregelen door te voeren. U kunt hiervoor bij ons advies inwinnen. Misschien kan uw pand met weinig ingrepen zelfs direct de stap maken naar energielabel C of beter! Voer de maatregelen voor 2023 uit, om in ieder geval op energielabel C te komen.

U kunt dit makkelijk oplossen zonder boetes

Neem contact met ons op als u een pand heeft van voor 1976, en bekijk onze isolatie toepassingen en oplossingen en laat u eens gedegen voorlichten hoe makkelijk de oplossing kan zijn voor uw kantoor omgeving.

Meer informatie kunt u vinden op de website van de RVO

Advies op maat
Contact