Takkenkamp Isolatie: Gecertificeerd Isolatiebedrijf

Als u maatregelen laat uitvoeren aan uw woning wilt u er zeker van zijn dat het bedrijf dat voor u werkt daar zorgvuldig en kwalitatief mee om gaat. Logisch, want uw huis is kostbaar bezit. Juist daarom is certificering zo belangrijk!

Allereerst is het belangrijk om te vermelden dat wij als Takkenkamp Isolatie ons niet alleen extern laten certificeren, maar dat wij ook intern het beste uit de organisatie halen. Zo waarborgt onze full-time KAM-coördinator continue de kwaliteit, arbeidsomstandigheden en de zorg voor het milieu. Samen met onze bedrijfsleiders, projectleiders en werkorganisatoren zorgen zij er gezamenlijk voor dat er dagelijks werkplekinspecties en interne audits uitgevoerd worden.

Keurmerken en certificeringen Takkenkamp Isolatie:

SKG-IKOB

Certificeringsdienstverlener SKG-IKOB is al jaren een betrouwbare, innovatieve en maatgevende instantie op het gebied van kwaliteitsverbetering en -borging in de bouwwereld. SKG-IKOB certificeert bedrijven, systemen, processen en producten op basis van erkende normen en richtlijnen zoals NEN, VCA, ISO en KOMO. De deskundigheid bestrijkt vooral de ‘schil’ van gebouwen, zoals metselwerk, lijmen en voegen, na-isolatie (van spouw en vloer), stucwerk en gevelisolatie, hellende daken, zinkwerk, steenachtige materialen, dakpannen, beplating, cement, vulstoffen en toeslagmaterialen.

KOMO

SKG-IKOB bedrijven zijn verplicht te werken met materialen die KOMO-gecertificeerd zijn.  De uitvoering moet voldoen aan strenge richtlijnen van het SKG-keurmerk. Concreet betekent dit dat onze vakmensen tijdens en na de werkzaamheden onverwachts en steekproefsgewijs gecontroleerd kunnen worden op kwaliteit. Dit gebeurt door onafhankelijke inspecteurs van het SKG-IKOB.

Voor zowel spouwmuur-, vloer-, bodem- en buitengevelisolatie heeft Takkenkamp Isolatie het SKG-keurmerk op zak. Takkenkamp werkt hiermee volgens het KOMO-procescertificaat (BRL 1332 / BRL 2110). Dit is het nationale keurmerk voor de bouwsector en door VROM een geaccepteerd bewijs dat wij ons aan het bouwbesluit houden.

Het KOMO-Keurmerk is hét bewijs voor kwaliteit. Alles wat KOMO-gecertificeerd is, voldoet aan de eisen van zowel marktpartijen als overheid. Het gebruik van KOMO-gecertificeerde isolatieproducten en bouwprocessen leiden tot een optimale verzekerbaarheid van bouwwerken. Onafhankelijke deskundigen toetsen de KOMO-kwaliteit keer op keer, waardoor je constante kwaliteit krijgt en altijd waar voor je geld. Het keurmerk is al meer dan 55 jaar een begrip in binnen- en buitenland.

Historie: KOMO is in 1962 tot stand gekomen op initiatief van de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG). KOMO stond voor Keuring en Onderzoek van Materialen voor Openbare werken.

VCA** (2 sterren)

Takkenkamp is in het bezit van de VCA** bedrijfscertificering. VCA staat voor Veiligheid, Gezondheid en Milieu (VGM) Checklist Aannemers. In deze VCA certificering hebben wij een gedegen veiligheid, gezondheid en milieu beleid structureel vastgelegd. Dit houdt in dat wij continue werken aan het registreren en verbeteren van de veiligheidscultuur binnen Takkenkamp. Al onze medewerkers zijn in het bezit van een VCA-certificaat.

ISO 9001

SKG-IKOB is door de Raad voor Accreditatie erkend als certificerende instelling voor het kwaliteitsmanagementsystemen ISO 9001. Middels de methode ISO 9001 zijn alle processen in binnen Takkenkamp beschreven en worden deze continue geregistreerd en geoptimaliseerd waardoor alles verifieerbaar is en er continue verbeterd kan worden. Met een ISO 9001-certificaat laten wij u zien dat wij continu met de kwaliteit van onze processen bezig zijn. Dit helpt ons onze klanten en organisatie nog efficiënter en effectiever te maken.

VENIN

Takkenkamp Isolatie is aangesloten bij VENIN. Dit is de Vereniging van Erkende Na-isolatiebedrijven in Nederland. Leden van de VENIN zijn gespecialiseerd in het na-isoleren van woningen en gebouwen. Een VENIN-lid is verplicht volgens strenge richtlijnen te werken. Dat wil zeggen dat er alleen gewerkt mag worden met gecertificeerde producten en dat Takkenkamp in het bezit hoort ze zijn van de isolatie keurmerken van het SKG-IKOB. Zo is de opdrachtgever verzekerd van kwaliteit. Mochten er onverhoopt problemen voordoen, kan er ook gebruik gemaakt worden van een geschillenregeling van de VENIN.

Kiyoh

Naast onze keurmerken vinden wij het ook belangrijk om feedback van onze klanten te ontvangen. Dit doen wij middels onafhankelijke klant beoordelingen (reviews). Via Kiyoh kunnen klanten ons laten weten wat de ervaring is geweest en waar we kunnen verbeteren. De actuele score vindt u boven- en onderaan onze website!

Advies op maat
Contact