Wat is de lambda waarde?

Met de lambda waarde wordt de mate van warmtegeleiding van een materiaal aangegeven. De Lambda waarde wordt daarom ook wel warmtegeleidingscoëfficiënt genoemd en wordt vaak kortweg aangeduid met λ. De warmtegeleidingscoëfficiënt geeft aan hoeveel Watt energie er door een vlak van 1 m2 gaat bij een dikte van 1 meter, per graad Kelvin temperatuurverschil tussen beide vlakken. De lambda waarde wordt derhalve uitgedrukt in W/mK (Watt/meters in graden Kelvin). Hoe lager de λ-waarde hoe hoger de isolatiewaarde en dus hoe beter een materiaal isoleert.

Materialen die warmte goed geleiden, isoleren dus slecht. Voorbeelden van goede geleiders en slechte isolatiematerialen zijn:

  • Staal.
  • Vochtige materialen.
  • Zware materialen.
  • Poreuze materialen.

Voorbeelden van slechte geleiders en goede isolatiematerialen zijn:

De mate van isolatie van deze materialen is vaak ook goed zelf waar te nemen. Zo voelt een stalen frame van een bureau altijd koud aan, hetzelfde geldt voor een vochtige doek. Aan de andere kant voelt het houten blad van hetzelfde bureau een stuk minder koud aan. Ook al zijn de temperaturen van beide materialen gelijk. Dat komt omdat lichaamswarmte makkelijker naar het stalen frame stroomt dan naar het het houten blad.

De lambda waarde houdt echter geen rekening met de dikte van het materiaal. Zo kunt u bij materialen met een relatief hoge lambda waarde, en dus lage isolatiewaarde, toch een hogere isolatiewaarde behalen door met meerdere dikke lagen te werken. De warmtegeleidingscoëfficiënt is enkel van toepassing bij homogene materialen.

Wanneer gebruikt u de lambda waarde ?

De lambda waarde wordt dus gebruikt om te bepalen in welke mate een materiaal warmte geleid. Maar u heeft deze waarde ook nodig als u de warmteweerstand van een materiaal of een volledige constructie gaat berekenen. De warmteweerstand van materiaal wordt berekend met de Rm-waarde. De warmteweerstand van een volledige constructie wordt berekend met de Rd-waarde.

Lambda waarde per materiaal

Alle homogene materialen hebben een eigen lambda waarde. Om u alvast een beeld te geven van de λ van veelgebruikte (isolatie)materialen hebben we onderstaande tabel opgesteld.

λ van veelgebruikte isolatiematerialen

Materiaal λ (W/mK)
Airofill innovative wall 0,020
PIR platen 0,023
Cellenglas 0,04 – 0,05
EPS parels 0,034
Minerale wol 0,034
Aminotherm 0,035
Vlas 0,038
Glaswol 0,031 – 0,044
Hennep 0,038 – 0,042
Katoen 0,042
Kokosvezel 0,04
Kurk 0,038 – 0,04
Papiervlokken 0,035 – 0,04
PIR 0,021 – 0,026
PUR 0,023-0,028
Rotswol 0,031 – 0,044
Schapenwol 0,035 – 0,04
Stro 0,056
Vlas 0,038
XPS 0,028 – 0,038

Beton 

Materiaal λ (W/mK)
Gewapend beton 1,7
Ongewapend beton 1,3


Hout 

Materiaal λ (W/mK)
Cementgebonden vezelplaat 0,23
Multiplexplaat 0,09 – 0,24
OSB-plaat 0,13
Spaanplaat 0,10 – 0,18
Timmerhout van hard-, loof- en naaldhout 0,13 – 0,18
Vezelplaat 0,07 – 0,18

 Stenen

Materiaal λ (W/mK)
Bakstenen 0,22 – 0,81
Betonstenen van klei 0,14 – 0,83
Betonmetselblokken 1,07 – 2,09
Blauwsteen, kalksteen 2,91
Cellenbetonblokken 0,10 – 0,32
Halfvaste steen 1,40
Harde steen 2,21
Kalkzandsteen 0,36 – 1,70
Marmer 2,91
Vaste steen 1,74
Zware steen (graniet, basalt) 3,50

Gassen

Materiaal λ (W/mK)
Argon 0,016
Droge lucht 0,025 – 0,026
Koolstofdioxide CO² 0,0146
Krypton 0,0088
Stikstof N² 0,024

Pleisters

Materiaal λ (W/mK)
Cementmortel 0,93
Gips 0,52
Kalkmortel 0,7

Metaal

Materiaal

λ (W/mK)

Aluminium 99% 160
Brons 65
Gietijzer 50
Koper 380
Koper (geelkoper, messing) 120
Lood 35
Roestvrij staal 17
Staal 50
Zink 110


Kunststof

Type kunststof λ (W/mK)
HDPE 0,42 – 0,51
LDPE 0,33
PMMA 0,17 – 0,25
PP 0,10 – 0,22
PTFE 0,25
PVC 0,19
Advies op maat
Contact