Legal

Home/Legal

Ondanks de voortdurende zorg en aandacht die wordt besteed aan de samenstelling van deze site en de daarin opgenomen gegevens, kan Takkenkamp Isolatie niet instaan voor de volledigheid, juistheid, toepasselijkheid, betrouwbaarheid of voortdurende actualiteit van de gegevens. Takkenkamp Isolatie aanvaardt geen aansprakelijkheid voor enigerlei directe of indirecte schade, van welke aard dan ook, die voortvloeit uit of in enig opzicht verband houdt met het gebruik van de site of de informatie die op de website beschikbaar is.

De inhoud van deze website en de informatie eraan gerelateerd, is auteursrechtelijk beschermd en mag op geen enkele manier worden verveelvoudigd, gewijzigd en/of openbaar gemaakt op welke wijze dan ook, zonder dat Takkenkamp Isolatie voorafgaand toestemming geeft. Alle rechten zijn voorbehouden aan Takkenkamp Isolatie.

Verwijzingen naar of hyperlinks met andere websites dienen alleen ter informatie van de gebruiker. Takkenkamp Isolatie geeft dan ook geen garantie voor de toegankelijkheid en de inhoud van de betreffende websites en aanvaardt op generlei wijze aansprakelijkheid voor het functioneren van of voor de informatie op deze websites.

Advies op maat
Advies op maat
Stel hier uw vraag