PUR schuim isolatie is veilig!

Wat staat ons nog in de weg om PUR schuim toe passen bij onze verduurzamingsopgave?

Niets!

Vloerisolatie met PUR schuim kan veilig worden toegepast. Onderzoeken die door TNO (2013) in opdracht van NUON zijn uitgevoerd, toonde in elk geval al niet aan dat er een mogelijk verband is tussen het aanbrengen ervan en eventuele gezondheidsklachten.

Recentelijk is door TNO (in opdracht van Vereniging Eigen Huis) het “Rapport risicobeoordeling PUR schuim vloerisolatie” gepubliceerd. Doel van deze laatste VEH publicatie is om de huishoudens op basis van feiten middels een publieksamenvatting te informeren en de veiligheidsbeoordeling te actualiseren. Kort samengevat:

  • Er zijn geen acute of chronische gezondheidsrisico’s te verwachting. Ook niet bij langdurige, continue blootstelling.
  • De concentraties van isocyanaten zijn zo laag dat ook de gevoelige risicogroepen hier waarschijnlijk geen hinder meer van ondervinden.
  • Er geen gezondheidsschadelijke concentraties van stoffen in woningen verwacht worden, slechts in uitzonderlijke gevallen.
  • De inhoud van het rapport terug te lezen via de link: “Risicobeoordeling gebruik PUR schuim voor vloerisolatie”.

Aandachtspunten voor huurders en woning eigenaren

Als u de begane grondvloer van uw woning wil laten isoleren met PUR schuim, dan is het belangrijk om op de volgende punten te letten.
  • Ga alleen in zee met een gecertificeerd isolatiebedrijf. Dit bedrijf moet eerst beoordelen of de vloer geschikt is voor deze vorm van vloerisolatie. Belangrijke voorwaarde is dat de kruipruimte voldoende is geventileerd en het PUR protocol gevolgd wordt.
  • Volgens de richtlijnen mag u tijdens het aanbrengen van de isolatie en twee uur daarna niet in de woning aanwezig zijn. Daarna kunt u weer zonder risico naar huis.
  • Tijdens het aanbrengen van de isolatie moet het bedrijf de lucht in de kruipruimte afzuigen. Medewerkers van het bedrijf dragen tijdens hun werk beschermende kleding en een masker om overgevoeligheid te voorkomen.

Meer informatie over PUR schuim? Stel uw vraag via aanvragen@takkenkamp-isolatie.nl