SEEH Subsidie loopt tot 31 december

De Subsidie Energiebesparing Eigen Huis (SEEH) voor eigenaar én bewoner loopt t/m 31 december 2020.

Het aanvragen van een SEEH-subsidie kan tot uiterlijk 31 december 2020 23:59 uur! De subsidieregelingen voor isolatiewerkzaamheden aan uw woning gaan veranderen. Vanaf 2021 komt er ook weer subsidie beschikbaar voor isolatiemaatregelen, maar dan onder een nieuwe regeling en zonder de tijdelijke verhoging welke vanaf de zomer beschikbaar is. 

Subsidie via de ISDE start vanaf 2021 omdat de regeling Investeringssubsidie duurzame energie (ISDE) dan met isolatie en aansluiting op een warmtenet wordt uitgebreid. Eigenaar en bewoners die nu bezig zijn in de oriëntatie- of uitvoeringsfase van het nemen van 2 isolerende maatregelen kunnen (na afronding van de laatste maatregelen) vanaf januari 2021 hun subsidieaanvraag indienen bij de ISDE.

Kort samengevat: SEEH Subsidieaanvragen (oude regeling) moeten ingediend zijn voor het einde van het jaar. Dus eigenaren en/of bewoners die minimaal 2 isolatiemaatregelen laten uitvoeren en betalen tussen 1 juni 2020 en 31 december 2020 komen in aanmerking voor het tijdelijk verhoogd subsidiebedrag. De nieuwe regeling heet ISDE. De verhoogde subsidiebedragen SEEH zijn na 31-12 niet meer van kracht.

.

Investeringssubsidie duurzame energie (ISDE)

 1. Gelden in de ISDE dezelfde verhoogde subsidiebedragen voor energiebesparende maatregelen?
  Nee, in de SEEH zijn de subsidiebedragen tijdelijk verhoogd tot en met 31 december 2020. Het voornemen is om de ISDE subsidiebedragen gelijk te houden aan de SEEH van vóór de verhoging.
 2. Kan ik subsidie aanvragen voor de ISDE voor 2 energiebesparende maatregelen als ik reeds in 2020 maatregelen heb uitgevoerd?
  Ja, u kunt subsidie in de ISDE aanvragen voor energiebesparende maatregelen die uitgevoerd en betaald zijn in 2020. En als u nu door Corona of doordat het bedrijf dat de energiebesparende maatregel uitvoert de maatregel pas kan uitvoeren in 2021 dan kunt u ISDE aanvragen. Als er ISDE-subsidie wordt aangevraagd geldt het subsidietarief van de ISDE. Dit is dus ook het geval indien één of meerdere maatregelen in 2020 zijn uitgevoerd en betaald. Let op, tot maximaal 12 maanden na uitvoering en betaling van de eerste of reeds genomen maatregel(en) kan een aanvraag worden ingediend.
 3. Welke maatregelen komen niet meer in aanmerking in de ISDE vanaf 2021?
  Het zeer energiezuinig pakket, de aanvullende maatregelen (energiezuinig ventilatiesysteem, waterzijdig inregelen verwarmingssysteem en energiedisplay) en het energieadviesrapport uit de SEEH komen in de ISDE te vervallen voor eigenaar én bewoner. Deze specifieke maatregelen in combinatie met minimaal 2 uitgevoerde isolerende maatregelen kunnen alleen in de SEEH uiterlijk 31 december 2020 digitaal worden aangevraagd.
 4. Wanneer wordt de ISDE regeling gepubliceerd?
  Naar verwachting wordt begin december de ISDE regeling in de Staatscourant gepubliceerd. Na publicatie is de inhoud van de regeling definitief. Bovenstaande informatie is nog onder voorbehoud. Op dit moment vindt er nog politieke besluitvorming plaats.
 5. Waarom 2 isolatiemaatregelen uitvoeren om subsidie te krijgen?
  De eis van twee maatregelen opgenomen in de SEEH en de ISDE is om grotere stappen in verduurzaming te stimuleren. Enkelvoudige isolatiemaatregelen zoals vloerisolatie en spouwmuurisolatie worden al zeer vaak genomen, verdienen zich snel terug en zijn daardoor ook zonder subsidie zeer interessant. Voor wie één isolatiemaatregel laat uitvoeren is er ook een tegemoetkoming. Er is namelijk een fiscale “subsidie” in de vorm van verlaagde BTW op de arbeidskosten.

Meer weten?

Benieuwd naar wat wij voor u kunnen betekenen? Neem dan vrijblijvend contact met ons op, onze adviseurs staan u graag te woord!

Informatie;