Actievoorwaarden

Actievoorwaarden Zomeractie (10 % korting) Takkenkamp Isolatie

Deze actievoorwaarden zijn van toepassing op de actie ‘Zomeractie: koel in de zomer en bespaar in de winter‘, hierna te noemen de ‘actie’, georganiseerd door Takkenkamp isolatie B.V.

  1. Deelname aan deze actie staat open voor iedereen die woonachtig is in Nederland, de leeftijd van 18 jaar heeft bereikt en in het bezit is van een koopwoning waarbij de bewoner een afspraak maakt ten behoeve van Takkenkamp Isolatie, hierna te noemen: “Deelnemer(s)”.
  2. Door deelname aan deze actie verklaart deelnemer zich akkoord met deze actievoorwaarden. De actie is geldig van 16 mei 2016 tot en met 31 augustus 2016. Iedere deelnemer die in deze periode een offerte ontvangt van Takkenkamp Isolatie zal een korting van 10% op zijn/haar offerte verwerkt krijgen door onze adviseur. De isolatietypes waarvoor de korting geldt zijn spouwmuurisolatie, vloerisolatie (dan wel bodemisolatie) en/of dakisolatie. Naast deze actievoorwaarden zijn ook de algemene voorwaarden van Takkenkamp Isolatie van toepassing. Deze vindt u op onze website www.takkenkamp-isolatie.nl.
  3. Deze actie geldt niet in combinatie met andere acties, per adres waar isolatie zal worden aangebracht, kan slechts één keer worden deelgenomen.
  4. Deelnemer garandeert dat alle door hem verstrekte gegevens correct, up-to-date en volledig zijn alvorens deel te nemen aan deze actie.
  5. Takkenkamp Isolatie behoudt zich het recht voor om de actie, naar eigen goeddunken en zonder voorafgaande kennisgeving, te beëindigen, te onderbreken of te wijzigen en/of de actievoorwaarden en/of de prijzen te wijzigen indien de omstandigheden dit vereisen, zonder op enige wijze tot schadevergoeding verplicht te zijn jegens deelnemers.
  6. Uw gegevens gebruikt Takkenkamp Isolatie om u, als klant, te informeren over diensten en producten van Takkenkamp Isolatie. Als u hierop geen prijs stelt, kunt u dit kenbaar maken aan Takkenkamp Isolatie, via info@www.takkenkamp-isolatie.nl
  7. Indien één of meer bepalingen van deze actievoorwaarden nietig zijn of vernietigd worden, Zal Takkenkamp Isolatie een vervangende bepaling vaststellen die zoveel mogelijk het doel en de strekking van de nietige c.q. vernietigde bepaling benadert en die niet nietig of vernietigbaar

Share This: